SmartWEB > Podpora > Slovník pojmů

Slovník pojmů

CGI skript
Skript nebo program ležící na WWW serveru, jehož výsledkem je WWW stránka. více...
directory index
Pořadí, ve kterém server vyhledává název úvodního dokumentu Vašich WWW stránek. více...
DNS
Systém (domain name system) používaný k převodu adres protokolu IP na tzv. doménová jména. více...
doménový koš
Zachycení veškeré pošty, která dojde na nenadefinované adresy pro danou doménu. více...
formulář
Část WWW stránky, která umožňuje zadávat informace a odesílat je na WWW server. více...
FTP
Protokol pro přenos souborů (file transfer protocol) přes internet. Pomocí něj můžete akualizovat obsah Vašich stránek. více...
HTML
Jazyk používaný k definici vzhledu a funkčnosti WWW stránek (HyperText Markup Language). více...
HTTP
Protokol pro přenos obsahu WWW stránek mezi WWW serverem a klientem. více...
LOG soubor
Soubor se záznamy o přístupu jednotlivých WWW klientů k WWW stránkám. více...
notifikace na mobil
Zaslání části došlého e-mailu na mobilní telefon formou SMS. více...
PHP
Skriptovací jazyk umožnující vytvářet dynamické WWW stránky. více...
SQL
Databázový dotazovací jazyk (structured query language). více...
SSL
Protokol používaný k bezpečnému přenosu dat po internetu (secure socket layer). více...
TCP/IP
Sada protokolů používaná pro adresování a přenosy dat v rámci internetu. více...
WAP
Protokol, pomocí kterého lze přenášet informace na mobilní zařízení (např. telefony). více...
WML
Jazyk používaný k popisu stránek pro mobilní zařízení. více...
403 ERROR stránka
Stránka, která se zobrazí v okamžiku kdy WWW server nenalezne soubor s indexem. více...
404 ERROR stránka
Stránka, která se zobrazí v okamžiku, kdy WWW server nenalezne požadovaný dokument. více...
500 ERROR stránka
Stránka, která se zobrazí v okamžiku kdy, vznikne interní chyba WWW serveru. více...
HOME | WebMail | Whois | Kontakty