SmartWEB > Podpora > Slovník pojmů > HTML

HTML

HTML je jazyk používaný k popisu WWW stránek (HyperText Markup Language). Tento jazyk určuje vzhled a další vlastnosti WWW stránek.

Jazyk HTML obsahuje předem definovanou množinu elementů, které umožňují definovat jednotlivé významové části WWW stránky (nadpisy, odstavce, seznamy, tabulky, formuláře ...).

HTML také obsahuje elementy s jejich pomocí lze definovat vyhled WWW stránek. Od jejich použití se ale v poslední době upouští a vzhled WWW stránek se častěji definuje pomocí stylů CSS. To umožňuje lepší oddělení obsahu stránek od jejich vzhledu.


Zpět na slovník pojmů

HOME | WebMail | Whois | Kontakty