SmartWEB > Podpora > Slovník pojmů > CGI skript

CGI skript

CGI skript je program ležící na WWW serveru, jehož výsledkem je WWW stránka.

Jde o spustitelný soubor (nejčastěji v jazyce Perl), který po svém spuštění nejprve převezme předaná data (nejčastěji zadaná pomocí formuláře) a potom vygeneruje výslednou webovou stránku.

CGI skript získal svůj název podle rozhraní CGI (Common Gateway Interface)

CGI je standardem, který definuje rozhranní mezi WWW serverem a externími programy (CGI skripty). Aktuální verze tohoto standardu je CGI/1.1.


Zpět na slovník pojmů

HOME | WebMail | Whois | Kontakty