SmartWEB > Pravidla spolupráce v partnerském provizním programu

Pravidla spolupráce v partnerském provizním programu

Pravidla spolupráce v partnerském provizním programu

  1. Výše partnerské provize činí 10% z ceny objednaného programu hostingu bez DPH a jednorázový bonus 100 Kč za objednávku.
  2. Informaci o objednávce s jeho partnersnou provizí dostane partner e-mailem po objednání.
  3. Nárok na provizi partnerovi vzniká až v okamžiku úhrazení objednaných služeb.
  4. O nárocích na provizi a její přesné výši je partner souhrnně informován vždy na začátku kalendářního měsíce.
  5. Partner jedná za svoji osobu či společnost, není zástupcem e4you s.r.o.
  6. Při propagaci služeb poskytovatele jedná partner pouze legálním způsobem a nesnaží se nikoho uvést v omyl.
  7. Nárok na provizi se nevztahuje na služby, které partner objednává pro svoje potřeby.
  8. Nárok na vyplacení provize zprostředkovateli zaniká, pokud zákazník objednanou službu zruší nebo nezaplatí.
  9. Partner má nárok na provizi pouze v případě, kdy zákazník při objednávce služeb použije adresu s kódem zprostředkovatele nebo tento kód v objednávce uvede.
  10. Při porušení pravidel bude partnerství ukončeno a zaniká nárok na vyplacení zbývající částky.

Tato pravidla jsou platná od 1.1.2013.

HOME | WebMail | Whois | Kontakty